Over de locaties Zeeland

In Zeeland wordt de zorg geboden vanuit vier locaties: drie locaties in ’s-Gravenpolder en één locatie in Tholen. Op onze locaties bieden wij zorg aan mensen met een verstandelijke en/of meervoudige beperking. Wij dragen met passie bij aan de kwaliteit van zorg en het welbevinden van onze cliënten, die wonen in een maatwoning of op één van de vier locaties in ‘s-Gravenpolder of Tholen. Wij streven naar zorg op maat en spitsen de begeleiding toe op de begeleidingsvraag van de cliënt. Een enthousiast team van medewerkers staat dagelijks voor hen klaar. Delen door liefde… Met een open oor en oog voor de cliënt, familie en collega’s met respect voor ieders eigenheid. Onze organisatie biedt haar medewerkers daarbij professionele ondersteuning en creëert de juiste randvoorwaarden, waarbinnen alle betrokkenen hun werk kunnen doen.