Wilma over het belang van haar opleiding voor de ouder wordende cliënt

Even voorstellen
Graag stel ik me even voor: ik ben Wilma van Lagen en werk bij Tharah in Barneveld. In september 2000 ben ik dienst gekomen bij Siloah en kwam ik te werken in het logeerhuis De Kandelaar. Toen het logeerhuis ging sluiten in Voorthuizen en we een vaste groep cliënten kregen, was dat even wennen voor mij. De afwisseling van een Logeerhuis was erg leuk en ik dacht dat ik uitdaging ging missen nu ik kwam te werken met een groep vaste cliënten. Het tegendeel is waar. In iedere groep is uitdaging te vinden, maar daar moet je zelf voor open staan. Het mooie aan een vaste woongroep is dat je een band opbouwt met de cliënten en hun familie. Je wordt onderdeel van hun leven en gaat veel voor ze betekenen.

Veranderende zorgvraag
In 2015 zijn we met een nieuwe groep gestart in Barneveld. Nu ik alweer een aantal jaren met deze bewoners werk, zie je de zorgvraag veranderen. Ze worden ouder en hebben meer lichamelijke zorg nodig. Voorheen was ik voornamelijk gericht op het begeleiden van de cliënten. Er waren, zoals bekend, verschillende medische aandachtspunten bij cliënten met een lage bloeddruk. Maar die waren duidelijk omschreven in het begeleidingsplan van de cliënt. Nu merk ik bij lichamelijke klachten die een cliënt aangeeft, dat een huisarts vraagt naar de vitale functies van de cliënt. De kennis hiervan wordt van je verwacht en daarom ben ik blij dat ik verschillende E-learnings heb kunnen doen, zodat ik daarvan op de hoogte ben. Maar dat is niet voldoende merk ik.

Aanpassen aan de cliënt
De cliënt zie je verouderen. Waarom heeft de cliënt ineens zoveel baat bij een vast dagprogramma? Waarom raakt een cliënt met dementie volledig in paniek als ze moet douchen?  Waarom doet de cliënt zo ‘moeilijk’, zo doen we het altijd? Voor de groepsleiding is het een zoektocht hoe hier mee om te gaan en wat kan/mag je nog verwachten van een cliënt die op leeftijd is. De doelen waaraan steeds gewerkt is, moeten worden bijgesteld. De afgelopen tijd kwam bij mij steeds het gevoel naar boven dat ik niet meer met de cliënt op één lijn aan het werk was. Het werd een ‘gevecht’ tussen de cliënt en mij. Maar bij wie klop ik aan voor de juiste hulp? Wat moet ik anders gaan doen? Hoe kan ik voor de cliënt weer de veilige/betrouwbare groepsleiding zijn, want de cliënt raakt het vertrouwen in zichzelf en omgeving kwijt. Het werd mij duidelijk dat IK me moest gaan aanpassen aan de ouder wordende cliënt.

De beste zorg komt van Boven
Nu ik ben gestart met de opleiding IG-verzorgende hoop ik meer kennis op te doen van verschillende ziektebeelden en hoe hier mee om te gaan. Verdieping in de medische kant van de cliënt, zodat we als team de cliënten tot het laatst toe kunnen begeleiden en verzorgen in een voor hen veilige en vertrouwde omgeving. Daarnaast vind ik het belangrijk om te weten wat medisch en Bijbels verantwoord is. De cliënten moeten we een keer loslaten, dat is naar Gods Woord, maar het zou mij zoveel voldoening geven als ik de juiste zorg kan geven tot het laatste toe. De beste zorg voor de cliënten komt alleen van Boven. Dat we dan de zorg voor onze cliënten in Zijn handen kunnen en mogen geven. Want Hij weet wat het beste voor ze is!