Over De Boog

Iedere cliënt heeft een eigen zit/slaapkamer met douche en keukenblokje. Vraaggerichte zorg krijgt gestalte door zowel in gezelligheid gezamenlijk dingen te doen, bijvoorbeeld  de maaltijd gebruiken. Anderzijds biedt een eigen appartement de mogelijkheid om te voorzien in een persoonlijke hulpvraag en woonwens in ontwikkeling naar zelfstandigheid. Een eigen brievenbus, huisnummer en voordeur versterken de beleving van privacy. In de Boog wordt individuele bewonerszorg geboden binnen de mogelijkheid van groepswonen, waarbij de woongroep bestaat uit 6 medebewoners.

De huiselijke woonsfeer krijgt zijn invulling door bewoners te betrekken bij huishoudelijke taken zoals tafel afruimen, was verzorgen, koffiezetten, etc. Natuurlijk blijft er genoeg tijd over voor hobby’s en activiteiten. Wie zin heeft gaat mee naar een zangavond, wandelen over de dijk, fietsen of zwemmen. Bij de activiteiten zijn vele vrijwilligers betrokken. De cliënten hebben een eigen plek gevonden binnen de kerkelijke gemeente en zijn goed geïntegreerd in het dorp.

Overdag gaan de meeste cliënten naar hun werk: een dagactiviteitencentrum, zorgboerderij of sociale werkvoorziening in de directe omgeving. De ouderwordende cliënt krijgt interne dagbesteding aangeboden op de Rotssteen. Meer weten over wat er wordt aangeboden op de Rotssteen? Bekijk dan deze visuele samenvatting.

Logeren
In de Boog zijn regelmatig logees te gast. Er zijn twee gezellige logeerkamers. De logees ontvangen zorg op basis van een PGB overeenkomst en hun individuele begeleidingsplan. Zij nemen deel aan de activiteiten die vanuit de Boog worden georganiseerd.

Woensdagmiddag- en zaterdagopvang
Er wordt wekelijks woensdagmiddagopvang en om de week zaterdagopvang geboden. Voor meer informatie zie de flyers.

Woensdagmiddagopvang

Zaterdagopvang