Over De Klimroos

Onze cliënten in De Klimroos zijn jong-volwassenen met een (licht) verstandelijke beperking. Begeleiding wordt afgestemd op de individuele cliënt en is vooral gericht op ontwikkeling en groei. In overleg met de cliënten en hun vertegenwoordigers worden er doelen opgesteld en verwerkt in de begeleidingsplannen.
In de woongroep heerst een huiselijke sfeer zoals in een gezin. Cliënten worden betrokken bij huishoudelijke activiteiten zoals eten koken, wasverzorging, koffie zetten en zo nog allerhande andere activiteiten. De cliënten hebben een eigen kamer met keukenblokje. Daar kunnen zij zich terug trekken en zelfstandig visite ontvangen en koffie schenken.
Overdag gaan zij naar hun werk op de sociale werkvoorziening of een dagactiviteitencentrum.

De ouderwordende cliënt krijgt interne dagbesteding aangeboden op de Rotssteen. Meer weten over wat er wordt aangeboden op de Rotssteen? Bekijk dan deze visuele samenvatting.

Natuurlijk blijft er genoeg tijd over voor hobby’s en activiteiten. In de achtertuin hebben vogels en konijnen hun hok en worden daar goed verzorgd door de cliënten. Ook wandelen, zwemmen en bezoeken van het gastgezin staan op het programma.

Er zijn veel vrijwilligers bij de Klimroos betrokken die ieder op hun eigen wijze een waardevolle bijdrage leveren. Zij zorgen voor vervoer naar dagbesteding, begeleiden naar activiteiten buitenshuis, komen knutselen, en zo nog veel dingen meer.