U bent hier:

Praktisch Pedagogische Gezinsbegeleiding

Praktisch Pedagogische Gezinsbegeleiding (PPG) is opvoedingsbegeleiding voor ouders van kinderen met een verstandelijke beperking of ontwikkelingsachterstand. 

Mijn kind is anders...
Kinderen met een ontwikkelingsachterstand of handicap vragen vaak speciale aandacht binnen het gezin. Ze reageren anders en ontwikkelen zich anders. Als ouders kunt u daarbij voor veel vragen komen te staan. Vragen die u soms onzeker maken. Siloah kan u waardevolle ondersteuning bieden met Praktisch Pedagogische Gezinsbegeleiding (PPG). 

Opvoedingshulp
PPG is concrete en tijdelijke opvoedingshulp in de thuissituatie. Bij PPG zoeken we met de ouders praktisch naar mogelijkheden om problemen in de opvoeding het hoofd te kunnen bieden. De begeleiding richt zich op het hele gezin. Een pedagogisch gezinsbegeleider komt wekelijks op bezoek. Er hoeft niet eerst sprake te zijn van zware problemen of een uit de hand gelopen situatie.

Voor wie is PPG bedoeld?
PPG is er voor ouders van kinderen met een verstandelijke beperking of ontwikkelingsachterstand. Maar ook als het nog niet duidelijk is wat er met het kind aan de hand is kunnen ouders voor PPG in aanmerking komen. Bij vroeghulp (een speciale vorm van PPG) gaat het om hulp aan kinderen in de periode vóór  ze naar school of een dagverblijf gaan.

Voorwaarden
Voor PPG is een beschikking van uw gemeente nodig of een indicatie afgegeven door het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Als gezinnen zich aanmelden geeft de coördinator informatie over welke indicatie nodig is. 

Informatie over financiering
PPG van Siloah wordt bekostigd vanuit de Jeugdwet of de Wet langdurige zorg (Wlz). De financiering vindt plaats in Zorg in Natura (ZIN) of door middel van een Persoonsgebonden budget (PGB). 

Klik hier voor ervaringsverhalen.
Hier vindt u onze folder. 

Meer weten
Wilt u meer weten over PPG? Hebt u vragen over de indicatiestelling of wilt u zich aanmelden? Neem dan contact ons op.  

PPG-coördinator Marijke Stip is bereikbaar via telefoonnummer 088 - 27 54 500 of per e-mail ppg@siloah.nl. Het kan ook via het contactformulier, de PPG- coördinator neemt dan contact met u op.